DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.jorproducts.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Gebruik van informatie desh-online.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat desh-online.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. desh-online.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen desh-online.nl en de gebruiker van de website ontstaan. E-mail desh-online.nl garandeert niet dat e-mails die aan desh-online.nl worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met desh-online.nl te corresponderen, accepteert u dit risico. Hyperlinks Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. desh-online.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. desh-online.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Intellectuele eigendomsrechten Alle publicaties en uitingen van desh-online.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat desh-online.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Toeschrijving Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

Reseller worden, samenwerken of heb je een vraag?

Bedrijfsgegevens
KVK: 75047381
BTW-ID: NL002296417B13
Openingstijden ma t/m za: 09:00 – 21:00

Volg je ons al?

Snel antwoord op je vraag?
Copyright © 2024 Jor Products. Alle rechten voorbehouden. Webshop realisatie door Desh Online
0